Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
חדש! דצמבר 2023

גילוי דעת

קריאה היא אירוע אינדיבידואלי. המפגש בין קורא לספר הוא התרחשות חד־פעמית שבה נפגשים הטקסט והקורא כולו: סך הרעיונות, הפחדים והמחשבות של האוחז בספר – הרוקדים עם היצירה. סוג המחול משתנה: במקרים נהדרים – הקורא והטקסט מבצעים טנגו סינכרוני; במקרים מורכבים – מדובר בסטפס; לעיתים, הקורא חווה, לרוב ללא ידיעתו, איזה מין דחף לאוטונומיה ופורץ באימפרוביזציה. […]