Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

הזמנה לאינטימיות

הצורה המקובלת לתרגום משפט הפתיחה של הרומן מובי דיק מאת הרמן מלוויל, "Call me Ishmael", היא: "קיראו לי ישמעאל". כך תרגם (יפה) אהרן אמיר בשנת 1981. בשנת 2009 יצאה מהדורה חדשה ומעודכנת לספר, בהוצאת ידיעות אחרונות ובתרגום גרשון גירון, שתרגם את פתיחת הספר ל"קוראים לי ישמעאל". אוקיינוס שלם של פרשנות ורובד שלם נחסר מהתרגום של […]