Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
חדש! מרץ 2024

מי שמביט בי מאחור

הסיפור מפורסם: יהונתן גפן נולד וגדל בעמק יזרעאל, בנהלל, סמל מיתי עגול של ההתיישבות החלוצית החקלאית, לשושלת ששורשיה ברוסיה­–אוקראינה. כסאגה רבת העלילות שהיא, גיבוריה היו ועודם כוכבי הוליווד ישראלית היסטורית סבוכה ומתוסבכת. וכשאתה ילד, ואתה רוצה גם להסתתר וגם להיראות, כי הדנ"א הזה שלך עלול לבלוע אותך ולך תוכיח שאתה קיים בכלל, מה עוד אתה […]