Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
חדש! דצמבר 2023

המלצת שבוע הספר – פניה חזן

מדי כמה שנים, כשהמציאות המתגלמת מאיימת לייאש, אני חוזרת אל הספר הזה. בסיום קריאתו תמיד מתגנב חיוך לקצות השפתיים. הכול אפשרי ברומן הפנטסטי, הסוריאליסטי, על אהבתם של קולן וכלואה. כל דימוי ורגש בו מתגשמים במציאות פיזית עולצת. עודף של תיאורי לבוש ומאכלים נוטע בנו תחושת קלילות ואחיזה במוּכר למרות הפנטסטיוּת. בתחילה חושבים שהכול פתוח וייתכן […]