Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

נו, תכתבי – עידוד קצר להאטת הכתיבה

"תכתבי, נו, תכתבי, למה את לא כותבת? ישכחו אותך, יש לך מומנטום, הקוראות מחכות, יחשבו שאת במשבר הספר השני, ברור שאת במשבר הספר השני, את סופרת של ספר אחד. נו תכתבי, זה הכול עניין של החלטה. תחליטי שאת כותבת, תסגרי את הדלת, תתיישבי, זה יגיע, זה יבוא". אלה היו הקולות המאיצים והביקורתיים שהלמו בי מאז […]