Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

מועכת את גבולות הדאחקה

מעולם לא הבנתי אנשים שאומרים על יצירה ספרותית "צריך להיכנס ל־mood המתאים כדי לקלוט אותה". כמעט תמיד "mood" במקום "אווירה", ולפעמים במשמעות "סמים". בעיניי יצירה טובה מאזורי ההזיה והנונסנס מכניסה קוראים למצב תודעתי מיוחד בלי שישתמשו בחומרי עזר. מנגד, יצירה כזאת שאינה מהוקצעת יכולה לגרום להם לצחוק, אולי בעזרת חומרים כנ"ל. אבל גם בעד ההזיה […]

לחזור אל השקול

א. בתולדות השירה העברית החדשה, מחלוקות על מקצבים וחריזה הסלימו לא פעם למלחמה יקרה. כמה יקרה? לפני ארבעה חודשים שילם איש העסקים אורי אייזן 3,600 דולר על עותק מספר הביכורים של נתן אלתרמן, "כוכבים בחוץ", שהיה שייך לנתן זך. באחד מדפי העותק שנסרקו לרשת נראה שזך סימן את המשקל בכל השיר "ירח" והעיר הערות העוסקות […]