Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
חדש! מרץ 2024

איך נשיר: שירה ופרוזה כשני אופנים של מסירת עדות

הספר קומי מגלם בעיניי מהפכה בתוך מהפכה. המהפכה הרחבה היא מהפכת me too,  אשר מתוכה נפק גל של ספרות מקור, שירה ופרוזה העוסקות בחוויותיהן של הכותבות שהן נפגעות תקיפה מינית, אשר רק כעת נגולה עבורן אבן השתיקה הגוללת. בתוך ההקשר הזה, הספר שלפנינו עושה צעד נוסף ואמיץ שיש בו כדי להעמיק משמעותית את השיח התרבותי, […]