Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

התשובה הספרותית לשאלה האנושית: חופש

בספטמבר 2023, אחרי שמונה חודשים של הפגנות למען הצלת שאריות הדמוקרטיה בישראל, אחזו בכולנו ספקות בנוגע לעתידה של המדינה. רבים שלא שקלו לעזוב אותה קודם לכן לא למען המילקי הזול בברלין ולא למען הדלק הזול בקליפורניה החלו, מה שנקרא, לבדוק אופציות. באווירה הזאת, החלטנו שהנושא של גיליון "הו!" הקרוב צריך להיות עתיד השפה העברית, המעורר […]