Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

חיינו כמו פרחים בצל מנוף

ספר השירים החדש של מאיה ויינברג הוא כל כך יפה ושונה משני ספרי השירה הקודמים שלה, שאף הם יפים מאוד. הקריאה בשלושת הספרים ברצף כרונולוגי – החל ב"שטחים פתוחים" (2015), עבור ב"עיר ותנוחת ההר" (2018) וכלה ב"מהיד אל הפה" (2021), מסמנת תהליך של התבגרות, אבל לא במובן הפואטי: מראשיתה שירתה של ויינברג אינה בוסרית אלא […]