Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
חדש! מרץ 2024

גם המשיח קונה ליפסטיק לאימא שלו?

הקריאה בקובץ הסיפורים אבא, בן, סבתא דינה מסתיימת בתחושת הסחרור שמותירות יצירות שנדמה כי נגעו בכל נים בחוויית החיים. בר יוסף מבריק ביכולתו לתאר את הבלתי ניתן לתיאור, בנותנו שם לדברים שלא הצלחנו לקרוא בשם, אף שהיינו זקוקים לו כל כך. מכשלתו העיקרית של הספר היא איגוד הנובלות לטריפטיכון, משום שהנובלה החותמת מתקשה להשלים את […]