Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

אנושיותי אינה שייכת לכם

מערכת “קו אדום כהה״ ניערה אבק ממסה בת 45 שנים ותרגמה לעברית את יד נשלחת בנפש מאת ז׳אן אמרי. המערכת, המובילה סדרת ספרי עיון פוליטיים, זיהתה את ההתאבדות כנושא הדורש מאבק אינטלקטואלי וציבורי. הזיהוי הזה מוצדק, אבל המאבק ברובו הוכרע. אמרי מציג את ההתאבדות כמופת של רצון חופשי: פעולה המתנערת מאמות מידה חברתיות, ומגלמת בשורה […]