Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

השלג נתלה על קולב העצים

כשראה אור ספרה הראשון של נדיה עדינה רוז, דיו של שלג, הוא היה בגדר גילוי עבורי, בשל הדרך המפעימה והמדויקת שבה עוצבו בו נקודות התשתית של עולמה השירי: הגירה, זרות, משפחה, אובדן. אלה היו שירים של מי שהעברית עבורה היא מקום זר ומתעתע, ושדווקא בשל כך היא עושה בה פלאות, ומתבוננת בה ובמציאות שהיא מבטאת […]