Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

האם חוסר אמינות הוא deal-breaker?

בבואי לכתוב את הביקורת על מוגבל, ספר הפרוזה הראשון של המשוררת אילה בן לולו, עלה בי זיכרון מכיתה ט׳: ביום הראשון ללימודים הופיע בפנינו אומן אשליות שאחרי כל תרגיל זכה למחיאות כפיים סוערות. אך אותי האשליה לא שכנעה; ראיתי רק את התחבולה ולחשתי באוזני חברתי שישבה לצידי את השגותיי. היא לא הגיבה. כך לכל אורך […]