Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
חדש! מרץ 2024

מה עושים גברים במלחמות?

״הוא לא יודע שהפרחים זה הדבר הכי חשוב בעולם" – במשפט הזה, שמופיע לקראת סיום הנובלה "מעשים לא טהורים" (עמ' 121) מאת פייר פאולו פזוליני, מצטט פאולו, המספר, את מילותיה של שכנתו בכפר שמתלוננת על בעלה, שהשתין על הפרחים בגינה. אולם בעיניי הוא מגלם בקליפת אגוז את מה שפזוליני מנסה לעשות בשתי הנובלות שתרגם עתה […]

כי צריך לשטוף הכל

צמתה שחורה וארוכה, ״כמו שריף מקומי״ פוסעת בעיירה דמותה של החזאית, גיבורת הספר החדש של תמר וייס גבאי, החזאית: נובלה בשלושה חלקים. אנשי העיירה האנונימית שבמרכז היצירה עסוקים לא באקלים, אלא במזג האוויר: בקטנוניות של הלחות והאובך. אבל אט־אט חרדת שטפון מתחילה לרחף בשמי העיירה. החזאית היא שאמורה למנוע את המבול הבא, או לכל הפחות […]