Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
חדש! מרץ 2024

שה האלוהים

אם חושבים על זה,  יש רק שתי אסטרטגיות לבניית דימוי הכריכה של ספר: הראשונה היא שהדימוי הנבחר (ציור, צילום או איור) מתפרש All Over והטקסט מרחף מעליו (למשל בכרכי בעקבות הזמן האבוד של פרוסט עם הדימויים של ורמר), והשנייה היא שהדימוי ממוסגר, נחתך באמצעות אלמנט גרפי חָלָק (מימין, משמאל, מלמעלה או מלמטה) ושהטקסט לרוב מופיע […]