Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

"אני זה הברזל. ברזל לא יכול להכות את עצמו"

מה עושה משוטט כשהעולם החיצוני נועל בפניו את שעריו? אפשר שזו השאלה המונחת בבסיס ספרו החמישי של אודי שרבני, כל קשר בין הדמויות, המתרחש בימי הסגרים במגפת הקורונה. הגיבור הוא סופר שוליים המדשדש עד ברכיו במימי הביצה הספרותית הישראלית ונשוי למתרגמת צרפתייה. החידלון הפתאומי משליך את בני הזוג לתוך מרחב פְּנִים לימבואי למדי; השניים משוטטים […]