Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
חדש! מרץ 2024

"עוד מעט אלך ואקח איתי את השתיקות"

סלחי לי חוה שרק עכשיו נפניתי לִשְׁנוֹת בך, כשאת משוררת מתה שאינה כותבת עוד. נשארת בשורות ובין השורות, ואת הרשימה הזו היית צריכה לקרוא בעיני הבשר שלך.