Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

על הכמיהה היסודית ביותר: גאולה

הדרך הנכונה ביותר, לדעתי, להתחיל רשימה העוסקת בספרו של גרשם שלום שבתי צבי והתנועה השבתאית בימי חייו – שראה אור במקור בשנת 1957 בהוצאת עם עובד – היא להכריז כבר בפתח הדברים כי מדובר בספר גדול. ככה, פשוט, עם כל הגסות ההכרחית שמתלווה להצהרה כזו. ונכון לפתוח את הטקסט הזה, על הספר הזה, ככה, בעיקר […]

איך תודעה נולדת מחדש

הרומן הר הקסמים לתומאס מאן – שיצא בעברית בשנה שעברה בתרגום חדש של רחל ליברמן בהוצאת הקיבוץ המאוחד; תרגום שבשונה מהתרגום הקודם, המסורבל של מרדכי אבי שאול, הפך את החוויה התודעתית, הפנימית, שמאן מבקש ליצור לנגישה ובלתי אמצעית הרבה יותר – הרומן הזה הוא קודם כל מעבדה: אנושית, חברתית ופוליטית. בפרק הראשון של ספרו מימזיס, […]