לפעמים הבלחה כבדה חולפת כתאווה

עודד כרמלי ושני פוקר הוציאו לאור שלושה מחזות אבודים של יונה וולך. זו מציאה גדולה בהיקפה ומרגשת, והם התקינו אותה במסירות ובבהירות: בהקדמתם הם מפרטים את תהליך מציאת המחזות ומעניקים הצצה שקופה וברורה של תהליך עבודתם. הם מבהירים: "השתדלנו להיות ענווים במלאכתנו. לא ניסינו לתקן את שנראה טעון תיקון, ובעיקר לא באנו להתקין סד זה […]

כאוס ירוק: "הגרסה המודרנית לגיהינום היא היעדר תכלית"

העץ הוא מסה אישית וארוכה על עצים וטבע ובתוך כך על מקומו של הטבע באומנות ובמדע בעת החדשה. שם הספר מטעה, כי ג'ון פאולס לא רוצה לכתוב על העץ כפרט אלא על העצים כיצורים רבים הקשורים זה בזה, כהצפה חזותית, כקולקטיביות, כטבע. בריבוי היערי הזה הוא מנסה לערער על התשוקה האומנותית לייצוג הפרט ולהתמקדות בסיפור […]