Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

דילטנטיות שלא בעיתה

פרימו לוי פרסם במהלך חייו כמות נכבדה של סיפורים קצרים. לילית וסיפורים אחרים (1981) הוא קובץ סיפוריו השלישי, שמאגד בתוכו טקסטים מוקדמים שלא פורסמו וסיפורים מאוחרים יותר. חלקו הארי כבר ראה אור בעברית תחת הכותרת זמן שאול (1988), אם כי בהשמטת אי־אלו סיפורים מתוכו. בגרסתו המלאה מחזיק הספר שלושים ושישה סיפורים, בשלושה מחזורים לא שווים […]