Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

“התכירני אבא?״ על מקומו של הרומן צל ידו ביצירת חיים באר

קריאה ראשונה בצל ידו, הרומן האחרון של חיים באר, מזמינה בחינה משווה שלו מול הרומן הביוגרפי חבלים שיצא לאור בשנת 1998. ההצעה לקריאה המשווה הזו, המעמידה כמעין שקף המונח על גבי שקף את חבלים – המספר את ילדותו של חיים באר מנקודת מבטה של האם – אל מול צל ידו, המספר לכאורה את אותו סיפור […]