Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
חדש! מרץ 2024

"הענקתי לך את עצמותי / כדי לפסל מהן פסליך"

המפגש עם שירתה של עאידה נסראללה עשוי להותיר בקורא רושם עז ומפתיע לא רק בשל נושאיה המרכזיים, הנוגעים במצבי קיום המלווים את האדם בחיי היום־יום, אלא ובעיקר בשל סגנונה המתאפיין בגודש מופלא של לשון ציורית ההופכת לתו היכר מרכזי בשירים רבים. המשוררת נמנעת משימוש בדיבור פשוט וחסכוני, ומבכרת על פניו את המבע העשיר, הכולל לעיתים […]