Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

דילמת המנדרין הסיני: כוחה המוסרי של שיחה

העולם נעשה צר מיום ליום. כאשר העכבר אומר זאת במשל של קפקא, הוא מתכוון לקירות הארוכים ההולכים וסוגרים עליו מימין ומשמאל, ואילו אנחנו יכולים לומר זאת על עולמנו ההולך ונעשה צר, לא רק בגלל כל שהתערער בחיינו לבלי הכר, אלא בגלל המונולוגיות המושלת בכול. בעידן שהאינדיבידואל עומד בו בַּמרכז והזהות האישית מקודשת, איזה מקום ממשי […]