Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
חדש! מרץ 2024

לאן ללכת מכאן

ליאור שטרנברג ואני מכירים שנים רבות ואף היינו חברים בקבוצת "כתובת" הירושלמית. יחד תרגמנו ופרסמנו מבחר מיצירתו של המשורר האירי הגדול שיימוס היני. לאור ההיכרות הזו, אינני המועמד הטבעי לכתוב ביקורת על הלחם, המלח – מבחר שיריו שראה אור לאחרונה. אך בכל זאת אכתוב, ואפילו מתוך דחיפות גדולה, כמי שמתפעל משירתו של אחד המשוררים הליריים […]

על היפה והנכון

יש רגע קטן ונהדר בדיאלוג "פרוטגורס" של אפלטון שחושף גישה מרעננת לשירה. אחד מגיבורי הדיאלוג, פרוטגורס, מבקש לפתוח בשיחה על־אודות הסגולה הטובה. לדבריו, טוב לפתוח שיחה כזו בשיר, כיוון שבעיניו "עיקר חינוכו של גבר הוא שיהיה בעל־כוח בשירה". אחרי ההצהרה הזו הוא מצטט שורות מתוך שיר מאת סימונידס, ואז פונה לסוקרטס ושואל: "ומה דעתך? היפה […]