Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

גלות מזהרת

ראשית, וידוי קטן: לצערי אני מכירה את השירה הערבית המפוארת והעתיקה (שאף השפיעה רבות על שירתנו בתור הזהב), וגם את זו החדשה, באופן מצומצם, דרך תרגומים שמתפרסמים לפרקים בכתבי העת ובמדורי הספרות. הפגישות הנדירות הללו הביאו אותי לא אחת לידי מחשבה על יכולתה של שירה זו להביע רגש בצורה בלתי אמצעית וציורית להפליא. צוהר חשוב […]

שתיקה יודעת קול

בין מדבר למדבר הוא ספרו השני של אמיר אשל, וכשמו הוא מצוי על קו התפר בין מדבר למדבר גיאוגרפיים, ובין מדבר למדבר לשוניים, דיבוריים, שפתיים. המשורר הוא פרופסור לספרות גרמנית והשוואתית, ומקום מושבו באוניברסיטת סטנפורד בקליפורניה, שם הוא חי ויוצר. ובתפר הזה בין ישראל, המולדת שאותה עזב, ובין מקום מגוריו ויצירתו באמריקה, נכתבים השירים, שרבים […]