Handle with Care – קריאה ב"בן המקום" מאת חיים הזז

השנה האחרונה לימדה אותנו שיעור מאלף בטכניקה ספרותית חמקמקה ומתעתעת – ההזרה. בימי המגיפה, הפעולות הבסיסיות שהרכיבו את היום־יום שלנו עברו דה־אוטומטיזציה: למדנו להסתיר את פנינו במסיכות בכל יציאה מהבית, המפגשים בינינו הושמו בסד מכאני של ריחוק, ולפני כל מגע בינינו לבינינו, בינינו לבין החפצים שסביבנו, חשבנו פעמיים אם ואיך וכמה לחטא את העולם שהתמלא […]