Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

מן הקול אל ההד

אסופת המאמרים שמכונסת בספר ההד המזרחי במרכז הישראלי מעוררת עניין שחורג מגבולות האקדמיה בשל הנושא שעומד במרכזה: מזרחים ומזרחיוּת בישראל. אין ספק שהתהליך ההיסטורי של עליית יהודי ארצות האסלאם והתגבשותה של המזרחיוּת כקבוצה אתנית בישראל, כמו גם השיח המזרחי בהופעותיו התרבותיות והפוליטיות, הם בין הגורמים המכריעים בעיצוב פניה של החברה בישראל. למעשה, מקומה המרכזי של […]

ומה אם פשוט נבטל את המפלגות? סימון וייל נגד התנועות הפוליטיות והחשיבה הסקטוריאלית

החיבור הקצר של סימון וייל בדבר "ביטולן הכללי של המפלגות הפוליטיות" ראה אור ב־1943, במחציתה של המאה שלימדה את האנושות על הסכנות הטמונות בקונפורמיזם האנושי, ובשבועת אמונים למפלגות טוטליטריות. זהו איננו מניפסט גרנדיוזי או חיבור הגותי מורכב, אלא הצעה קונקרטית למדי, אולי נאיבית: ביטולן הכללי של המפלגות הפוליטיות. בלב הטיעון של וייל עומדת אכזבתה מהתפקוד […]

מלחמת הגרילה של סמי ברדוגו נגד רפובליקת הספרים העבריים

איך כותבים נגד הספרות? איך כותבים קורבנותיה, אלה שרואים עצמם כמי שהשפה הוליכה אותם שולל, כפתה עצמה עליהם, ואנסָה אותם אל "מעשי השווא של הכתיבה", וכעת הם מלאים טינה ושאט נפש? ביצירתו יוצאת הדופן, כולנו החמישה: לא־רומאן, סמי ברדוגו מבקש להידחק בסדק הצר שבין החיים לבין הבדיון, ובוחן את אפשרותה של ספרות ה"מתנהלת בידי אנאלפביתים", […]

נגד הזרם: המהלך הקווירי של ז'וריס־קרל הויסמנס

יש משהו מוזר בנובלה עם הזרם (1882) של הויסמנס, שתורגמה השנה לראשונה לעברית. המוזרות הזו תוקפת את הקורא כבר במפגש עם הדימוי הגרוטסקי שמופיע על כריכת הספר: דמות ענקית לבושת שחורים, סגולה וקירחת, חורצת לשון מחודדת מבין שפתיים ירקרקות כשהיא עומדת במרכזו של נהר צהוב־זרחני שצפים בו סכין ומזלג, שיירי אוכל ומשקה, ספר או עיתון […]

"האם צריך כאן איזה שיר, ועוד ביידיש?": על תרגום היהודית לישראלית

אחד השירים היפים שמכונסים בזר שלגים, אנתולוגיית שירת היידיש המודרנית שראתה אור לאחרונה בעברית בהוצאת "ה־21" החדשה, הוא שיר ארס־פואטי מאת אברהם סוצקבר. "מעץ עושים נייר", כותב סוצקבר; "אני דווקא / הופך נייר לְעץ, לְעץ־חיים, / וּמשתרש בו עד אשר נבקע / בו שיר הציפורים, ונשמעים / צלילים פורחים ברוכים. כי בְּדָמִי / שינוי השינויים […]

Handle with Care – קריאה ב"בן המקום" מאת חיים הזז

השנה האחרונה לימדה אותנו שיעור מאלף בטכניקה ספרותית חמקמקה ומתעתעת – ההזרה. בימי המגיפה, הפעולות הבסיסיות שהרכיבו את היום־יום שלנו עברו דה־אוטומטיזציה: למדנו להסתיר את פנינו במסיכות בכל יציאה מהבית, המפגשים בינינו הושמו בסד מכאני של ריחוק, ולפני כל מגע בינינו לבינינו, בינינו לבין החפצים שסביבנו, חשבנו פעמיים אם ואיך וכמה לחטא את העולם שהתמלא […]