Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
חדש! ספטמבר 2023

המלצת שבוע הספר – אמיר אשל

בחודשים האחרונים שבתי לדרכים עקלקלות, ספר המאמרים של מרטין היידגר שהתפרסם ב־1946, שנה לאחר נפילת המשטר הנאצי וסוף מלחמת העולם השנייה. כותרת הספר בגרמנית, "Holzwege", שבחרתי לתרגם כאן כ״דרכים עקלקלות״, חידתית ביותר. משמעות הפשט היא "דרכי עץ", כלומר דרכים המובילות את ההולכים אל תוך היער כדי לקושש שם ענפים ובולי עץ למאור, לחימום ולבישול. הביטוי הגרמני […]