Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

לפורר את האחיזה

מהמילים הראשונות המופיעות מולי למקרא ליאו, נדמה לי שאני מיטיב להבין את דברי פרנץ קפקא במכתבו המפורסם לאוסקר בלום: ״ספר צריך להיות הגרזן של הים הקפוא שבתוכנו״. ליאו שובה אותי במקצבו המטלטל. בדומה להוראתו של קפקא, הכותבת בוחנת את יכולתה של הספרות לסדוק את הקרח, לשחרר את מי שכלואה מתחתיו כדי שתוכל לצוף ולנשום. מילותיה […]

המלצת שבוע הספר – אמיר אשל

בחודשים האחרונים שבתי לדרכים עקלקלות, ספר המאמרים של מרטין היידגר שהתפרסם ב־1946, שנה לאחר נפילת המשטר הנאצי וסוף מלחמת העולם השנייה. כותרת הספר בגרמנית, "Holzwege", שבחרתי לתרגם כאן כ״דרכים עקלקלות״, חידתית ביותר. משמעות הפשט היא "דרכי עץ", כלומר דרכים המובילות את ההולכים אל תוך היער כדי לקושש שם ענפים ובולי עץ למאור, לחימום ולבישול. הביטוי הגרמני […]