Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
חדש! דצמבר 2023

כך החל סבא לכתוב

"צוללים קדימה" של דבורה עומר, ספרי "מנהרת הזמן" של גלילה רון פדר, "האי ברחוב הציפורים" של אורי אורלב – ספרי ילדים חרדיים ואנציקלופדיות מטוסים שונות ליוו אותי במשך תקופת הפיכתי מילד לנער צעיר ונכחו דרך קבע על המדף שליד מיטתי. לצד הקלאסיקות האלו, נכחו באופן קבוע ספרים משני ז'אנרים דומים על המדף. הז'אנר האחד הוא […]

פס האטה

אין לי דודים בגבעת אולגה, ואני בן למשפחה ממוצא מרוקאי. יש לי קרובי משפחה כמעט בכל עיירת פיתוח. מה שאומר שספר שירה חדש על אודות השכונה החדרתית הוותיקה זו הזדמנות עבורי לפגוש מקום על סודותיו, רמזיו, אנשיו וטעמיו. ספר השירה השלישי של המשורר עודד בן־דורי, חיי עיר, שיצא לאחרונה בהוצאת "עיתון “77, מוקדש כולו לגבעת […]

והלבן היום לבן מאוד קצת אדום

שני סיפורי תכריכים חשובים מצויים במקורותינו. האחד הוא הסיפור על צוואתם של חכמים בקשר למלבושי המוות שציוו להלבישם לכשיסתלקו מן העולם. הסיפור מופיע בתלמוד הירושלמי (כתובת י"ב, הלכה ג') ובמקומות נוספים, ומסופר בו על רבי יוחנן, שציווה שיקברו אותו בתכריכים תכולים. לא לבנים ולא כהים, איזשהו צבע על הסקאלה. ולעומת זאת, רבי ירמיה, תלמידו של […]