Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

"אם העולם הזה נראה לכם רע, אתם צריכים לראות חלק מהאחרים"

תרגם: אילאור פורת ״פן משונה ברעיונות הנדירים והיוצאים מן הכלל שמתמיהים אותי באדרתם המיסטית הוא – איך לומר זאת – המובן מאליו. אני מתכוון, ברגע שרעיון הגיח או הופיע או נולד – תהיה אשר תהיה הדרך שמגיעים בה רעיונות חדשים לקיום — אומר הסופר לעצמו, 'כמובן. מדוע לא הבנתי זאת לפני שנים?'. אך שימו לב […]