Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

כללי הגשת מאמרים

מעלה, כשמו, תמיד שואף אל ההתחדשות – אל קולות חדשים שטרם נשמעו – מתוך אמונה כי ביקורת הספרות זקוקה בדחיפות למגוון ולרענון. אנחנו מזמינים אתכם ואתכן לשלוח לנו מאמרי ביקורת פרי עטכם על אודות ספרי פרוזה, שירה, עיון או ילדים (מקור או תרגום) אשר ראו אור בשנה החולפת. ביקורות על ספרים שראו אור לפני כן לא יתקבלו. על הביקורת להיות שיפוטית, חדה ומנומקת – מבוססת־דוגמאות וציטוטים. אנו מחפשים מאמרים שקובעים טעם ולא מסתפקים בפרשנות בלבד.

את המאמרים יש לשלוח לכתובת: [email protected]

אנא הגישו את המאמר על פי ההנחיות הבאות:

  • פורמט: יש לשלוח את המאמרים בקובץ word.
  • היקף: רשימה הסוקרת ספר: 1200-800 מילה | היקף מאמר רוחב עד 3000 מילה.
  • פונט:  Frankruhel גודל 14 או Times New Roman גודל 12. ריווח בין שורות: 1.5.
  • כותרות: שורה ראשונה: שם הכותב.ת; שורה שנייה: שם הרשימה; שורה שלישית: פרטי הספר לפי הפורמט הבא: שם הכותב.ת | שם הספר | הוצאה, שנה | XX עמ'
  • אזכורים וציטוטים:
  •  ציון שם ספרים שאינם הספר עליו נכתבת הרשימה יש לכתוב בבולד ולאחריהם להוסיף בסוגריים הוצאה ושנה, למשל: (מקום לשירה, 2021).
  • ציטוט מתוך הספר יסומן במירכאות כפולות בתחילתו ובסיומו, ולאחריו מספר העמוד בסוגריים. אִם שם הספר לא הופיע לפני הציטוט, שם הספר ומספר העמוד יופיעו בסוגריים.
  • בציטוט שירה: על השירים להיות מנוקדים. נוסף על כך, בציטוט שיר בתוך טקסט יש להפריד שורות באמצעות הסימן / ולהוסיף לו רווח לפני ואחרי הפרדת השורה. למשל: 

אָדָם זָקֵן – מַה יֵּשׁ לוֹ בְּחַיָּיו? / הוּא קָם בַּבֹּקֶר, וּבֹקֶר בּוֹ לֹא קָם.

** מערכת כתב העת תבחן את התאמתם של המאמרים שישלחו אליה והיא אינה מתחייבת לפרסמם. המערכת שומרת לעצמה את הזכות לערוך את המאמרים בתיאום עם הכותב/ת, ולפרסמם, או לא לפרסמם, בעיתוי המתאים לה ובהתאם לשיקול דעתה המקצועי.