Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
חדש! ספטמבר 2023

גליון

האם חוסר אמינות הוא deal-breaker?

אילה בן לולו | מוגבל | כנרת זמורה־דביר, 2021 | 192 עמודים

מאת: יפעת שחם

מוגבל לא רק מזגזג בין תוכן ריאליסטי לתוכן נון־ריאליסטי, אלא גם בין סגנון פרוזאי לסגנון פיוטי, מבלי שמתקיים מתאם עקבי כלשהו בין התוכן לסגנון (לא ביחס ישר ולא ביחס הפוך).

בבואי לכתוב את הביקורת על מוגבל, ספר הפרוזה הראשון של המשוררת אילה בן לולו, עלה בי זיכרון מכיתה ט׳: ביום הראשון ללימודים הופיע בפנינו אומן אשליות שאחרי כל תרגיל זכה למחיאות כפיים סוערות. אך אותי האשליה לא שכנעה; ראיתי רק את התחבולה ולחשתי באוזני חברתי שישבה לצידי את השגותיי. היא לא הגיבה. כך לכל אורך המופע, תרגיל אחרי תרגיל, פקפקתי באוזניה, עד שבסופו של דבר היא התפרצה: “נו די, תשחררי! למה את לא יכולה פשוט ליהנות?״

כדי ליהנות ממופע של אומן אשליות עלינו להתמסר לאשליה אף שאנחנו יודעים שזוהי רק אשליה. אנחנו גם מצפים שהאשליה תצטייר בעינינו כמשכנעת דווקא משום שאנחנו יודעים שאינה אמיתית, אחרת – איך נתמסר? התמסרות דומה נדרשת גם בעת כניסתנו לעולם של סיפור בדוי. קונבנציית הבדיון מניחה שהקוראים נכונים לקבל על עצמם את כללי העולם שנברא ביצירה, כל עוד היצירה שומרת לכל אורכה על היגיון פנימי. סטייה מההיגיון הפנימי עלולה לעורר בקוראים את התחושה שהסיפור מאבד מאמינותו, דבר שעל־פי המוסכמות המקובלות פוגם באיכות היצירה. אך האם סיפור בדוי חייב להיות אמין – כל סיפור בהתאם לכללי המציאות המעוצבת בו – כדי להיחשב סיפור טוב? ואולי ההקפדה על אמינות היצירה היא מוסכמה כה שורשית עד שהיא נדמית לנו כתנאי הכרחי, אבל גם היא לא יותר ממוסכמה? מוגבל, ספרה של אילה בן לולו, מאתגר את מערכת הציפיות שלנו כקוראים; מערכת הציפיות שתובעת מסיפור להיות אמין.

מוגבל מאגד שתי נובלות – “המשתלה״ ו״מוגבל״ – שכל אחת מהן מתחקה אחר אישה צעירה, בודדה ותלושה, שאינה מצליחה להטיל עוגן ולהיאחז בעולם. בנובלה הראשונה רונית מתחילה לעבוד במשתלה ומפתחת יחסים סבוכים עם ברטי, אחד העובדים, ספק כבת זוגו וספק כתחליף לבתו; בנובלה השנייה דגנית היא חיילת שהתגייסה לצבא בשאיפה לצאת מהבית ולברוא לה עתיד טוב יותר מזה של בני משפחתה, אך היא נזרקת מתפקיד לתפקיד, מבסיס לבסיס. לאורך הקריאה במוגבל נלחשו בי שוב ושוב המילים “זה לא אמין״, שכן רונית ודגנית לעיתים מתנהגות ומדברות באופן נורמטיבי לחלוטין, ולעיתים הן מאמצות התנהגות נון־ריאליסטית או דיבור פיוטי, כאילו הדמות הוחלפה לפתע באחרת. למשל, ביומה הראשון של דגנית בבסיס החדש היא לוקחת מהמקרר את קופסת האוכל השייכת למפקדת שלה בלי רשותה ומאכילה בה חתלתול נטוש.

אם דגנית הייתה מעוצבת באופן עקבי כבחורה שאינה מבינה כיצד עובד העולם, סביר שגם לנוכח האכלת החתלתול היינו פוטרים אותה ב״ככה היא״, ויותר סביר שהיינו לוקים בתסמונת קריאה ידועה ומתייגים אותה כלוקה בתסמונת כלשהי. אך קודם לאפיזודת החתלתול נדמה שדגנית דווקא מבינה כיצד מצופה ממנה להתנהג, והיא אף משתדלת למלא את תפקידה נאמנה: החל מניסיונה להבליע את עייפותה כשהמפקדת מדברת אליה, דרך החלטתה לא לנדנד למפקדת בעניין שיבוצה למרות הדחיפות שהיא חשה בנושא, ועד מאמציה למלא את משימת התיוק שהוטלה עליה על הצד הטוב ביותר. אם כך, איך נאמין שבהגיעה לבסיס חדש, כאשר הרס״ר פונה אליה לראשונה בעודה שומעת מוזיקה באוזניות, היא תגיב באופן הבא:

“היא קמה אליו, צוחקת ועולזת, ניגבה את כף ידה המיוזעת במכנסיה, הושיטה לו את ידה ללחיצה ושרה בקולי קולות, ‘וי אר דה צ׳מפיון אוף דה וורלד.׳ שפתיו התנועעו […] ‘מה? אני לא שומעת,׳ קראה דגנית. ‘זה שיר גדול. רוצה לשמוע?׳ היא הסירה את האזניות מראשה […] הרימה את ידיה וביקשה להרכיב אותן על ראשו ועל אוזניו צרובי השמש של הרס״ר.״ (עמ' 172)

על־פי המוסכמות הספרותיות שאליהן הורגלנו, כאשר רגעים נון־ריאליסטיים משולבים במציאות ריאליסטית, הם נדרשים להיחוות כטבעיים בעולמו של הסיפור (למשל בסוגת הריאליזם המאגי שאני אחת מחסידותיה). ואם לא טבעיים אז מנומקים: כביטוי לעולמה הפנימי של הגיבורה, לחלומותיה או להזיותיה; כסיפור בדיוני שמסופר על־ידי דמות בעולם הריאליסטי; כרגע מטפורי שמודע למלאכותיותו; כרגע ארס־פואטי; וכולי. מוגבל לא נענה למוסכמות הללו. הנובלות מזגזגות הלוך ושוב בין שתי מערכות ציפיות שונות, ריאליסטית ונון־ריאליסטית, שאינן מתגבשות לכדי היגיון פנימי שלישי, מאחד. לא כל זיווג בין ריאליזם לנון־ריאליזם מוליד ריאליזם מאגי, סוריאליזם או כל סוגה משולבת אחרת, שכן לפעמים נולדת יצירה שכוללת יחידות המנותקות זו מזו – יצירה ריאליסטית שהודבקו לה רגעים נון־ריאליסטיים או להפך.

מוגבל לא רק מזגזג בין תוכן ריאליסטי לתוכן נון־ריאליסטי, אלא גם בין סגנון פרוזאי לסגנון פיוטי, מבלי שמתקיים מתאם עקבי כלשהו בין התוכן לסגנון (לא ביחס ישר ולא ביחס הפוך). חילופי הסגנון נחווים כגחמניים, עד שנדמה כי לא רק הדמות מתחלפת לאורך הסיפור, אלא גם המְחברת. כך למשל הגעתה של רונית למשתלה בפתיחת הנובלה הראשונה מתוארת בעיקר בסגנון פרוזאי המעורר רושם ריאליסטי. רושם זה מגיע לשיא בדיאלוגים היפר־פרוזאיים, רוויי סטיות והסחות דעת, הכתובים במיומנות ריאליסטית מופתית שמעטים מסוגלים לה:

“׳אתה קובי?׳ שאלה.

‘כן,׳ אמר הבחור בקוצר רוח, טיפה צמיגית נשרה מקצה הקמט התחתון שבמצחו, והוא הספיג אותה בטישו שהוציא מכיסו.

‘אני אחות של ראובן.׳

‘כן, חומד,׳ אמר קובי. ‘רק מי זה ראובן?׳

‘אני מחפשת עבודה, ראובן אחי אמר לי שדיברת איתו ושיש לך עבודה בשבילי.׳

‘קובי, אני עושה קפה, רוצה?׳ קראה בחורה מקצה המשתלה.

קובי הפנה אליה את פניו והשיב לה בצעקה, ‘שרון נשמה, תעשי לי אחד חזק, את יודעת על כמה סגרנו את ההזמנה של הוורדים לקו־אופ?׳״ (עמ' 12-11)

“רונית שלפה בעדינות משיערו של ברטי חיפושית אדומה והניחה אותה על כף ידה הפרושה.

‘תראה,׳ אמרה, ‘אי אפשר אפילו להרגיש את המשקל שלה על היד, כלום. כאילו היא לא קיימת.׳״

[…]

“׳לפעמים גם אני לא מרגיש את עצמי, ותראי איזה גדול אני,׳ אמר ברטי.

‘מעניין אם גם החיפושית הזו לא מרגישה את עצמה לפעמים,׳ אמרה רונית.״ (עמ' 16)

בכל זגזוג בין סגנון פרוזאי לפיוטי, או בין תוכן ריאליסטי לנון־ריאליסטי, הקוראים נדרשים לכייל מחדש את מערכת הציפיות שלהם מהיצירה ובסופו של דבר להכריע: האם להשמיט את הקטעים הלא־אמינים תוך כדי קריאה ו״לתקן״ את הסיפור בראשם, או להישמט בעצמם מהסיפור ולהחזיר את הספר למדף בטענה שהוא לא אמין.

אבל מה אם ישנה אפשרות שלישית: אולי זו אני שלא קוראת את הסיפור כפי שהוא מבקש להיקרא? אולי עליי דווקא לאמץ את הקטעים הלא־אמינים כהצעה לקריאה רדיקלית שאינה מצפה עוד מהיצירה לשמור על היגיון פנימי, שמשתחררת מדיקטטורת האמינות לטובת קריאה מסוג חדש? במקרה כזה עליי להטות אוזן לצרימות, להכיל את הרגעים הלא־אמינים, ולא על־ידי התעלמות מהם, אלא באמצעות ויתור על עצם הציפייה לאמינות. הרי שתי הנובלות משליכות את הקוראים מתוכן החוצה, בדיוק כמו שרונית ודגנית נזרקות מהעולם הסובב אותן. היד הכותבת לא מוצאת לה אחיזה בטוחה, אלא כמוהן היא מגששת. מה הולם יותר סיפור על שתי בחורות שנכשלות בניסיונן להתאים את עצמן לעולם מאשר צרימה סגנונית שתבטא זאת?

אם התרגלנו כקוראים למוסכמת “המספר הלא־אמין״, אולי בעתיד נוכל להתרגל למוסכמת “היצירה הלא־אמינה״, כזו שאינה שומרת על היגיון פנימי עקבי לכל אורכה. בתולדות הספרות לא פעם נעקרו מוסכמות שורשיות ובמקומן נשתלו מוסכמות חדשות. בפואטיקה מציין אריסטו ארבעה היבטים שעליהם יש להקפיד בעיצוב הדמויות בטרגדיה, כאשר “הראשון והחשוב בהם הוא שהדמויות תהיינה טובות״ ו״ההיבט האחרון הוא העקביות״ (תרגום: יואב רינון, עמ׳ 36); אם השתחררנו מההיבט הראשון והחשוב ביותר, מדוע שלא נצליח להשתחרר גם מההיבט האחרון? הרי מהי סיבת העומק לרודנות המוסכמה (המגבלה?) שקובעת כי סיפור נדרש להיות אמין ביחס לעצמו, אם לא תשוקת המימטיות האריסטוטלית. המוסכמה הזו טבועה עמוק כל כך במערכת הציפיות שלנו כי כל יצירת פרוזה עדיין נחשבת בתת־מודע שלה לאומנות מימטית, כזו הנדרשת לחקות עיקרון יסודי שעל־פיו פועלת המציאות לתפיסת אריסטו, והוא עיקרון הסיבתיות. אולי כפי שהאומנות הפלסטית השתחררה מהדרישה למימטיות עם התפתחות הצילום, כך הספרות תשתחרר מדרישה זו עם התפתחות סדרת הטלוויזיה, שתופסת בימינו את מקומו של הרומן.

אם נסקור את ההיסטוריה האנושית לא נתקשה להבחין כיצד המוסכמות האומנותיות בכל תקופה מבטאות – אם לא מייצרות – את תפיסת האדם בזמנו ובמקומו. אם כך, מה תהיה תפיסת האדם בתרבות שהשתחררה מהשעבוד לאמינות הסיפור? תארו לעצמכם מאיזה עול אנו עשויים להשתחרר: אם נלמד לקבל יצירות ללא היגיון פנימי, אולי אז גם נפסיק לחפש היגיון פנימי בהתנהגותו של האחר, יותר לא נדרוש ממנו להיות עקבי, לא עוד נדרוש זאת מעצמנו. האם לא קרה לכם פעם שרציתם להתנהג אחרת מהדרך שבה הייתם רגילים להתנהג, אבל העיניים המוכרות שהביטו בכם כבלו אתכם למי שהייתם ולא אפשרו לכם להיות מי שאתם רוצים להיות? תארו לעצמכם שהיינו חיים בעולם שהשתחרר מהמחשבה האריסטוטלית בת האלפיים שלוש מאות שנים, שבו “יצירה לא־אמינה״ כמו מוגבל של אילה בן לולו היא לא טעות אלא הזדמנות. תארו לעצמכם כמה אחרים יכולנו להיות.

עוד במעלה...

חיים שראוי לספרם

גלות מזהרת

אומרים לנו שיש סקס אחר

כותב המערבונים העברי הראשון

"הענקתי לך את עצמותי / כדי לפסל מהן פסליך"

Handle with Care – קריאה ב"בן המקום" מאת חיים הזז

דמיון הוא התשובה

מכתב מן העורף

הזר והפרפר, המדען והסופר

עולם חדש מופלא

חיינו כמו פרחים בצל מנוף

בִּמקום בַּמולדת אוחזת אני בגלגולֵי עולם

"עוד מעט אלך ואקח איתי את השתיקות"

הסיפור שלא נגמר

עוד סיפור אחד

העובדה הפשוטה, החותכת

לחזור אל השקול

“התכירני אבא?״ על מקומו של הרומן צל ידו ביצירת חיים באר

האם חוסר אמינות הוא deal-breaker?

פינוק בשירה הישראלית

המלצת שבוע הספר – שי פורסטנברג

אפשרות של X

סוד השעמום הוא לומר הכל

דבר המערכת – מעלה 2

שתיקה יודעת קול

איך הפסקתי לצקצק והתחלתי לאהוב: על ביקורת ספרים בטיקטוק

התרסקות או הארה

הביוגרפיה הראשונה של דנטה

דבר המערכת – מעלה 9

חד אבל לא משמעי

על הראייה

דברי פרידה

אמונה בקריאה, קריאה באמונה

אגרוף מונף כלפי מטה

צָפוּן בָּרֵךְ | ספר הוא בית הוא עריסה

רומנים מטופשים שכותבות נשים

פס האטה

הספר הלא פשוט

חלום על להבת נר שדועך

על היפה והנכון

מזרח תיכון חדש?

ילד עם אבא

השלג נתלה על קולב העצים

אסתטיקה של פצע

נשיקות על המצח

האב, הבת, ורוח הקודש

צעד בן אלפי־מילין

על קרקע המציאות גדלות הבדיות הכי טובות

שבריריות החלום

מורה נבוכים: שירה וקרינג' למהפכת החובבים בשירה העכשווית

לא הספר שאנחנו צריכים, הספר שמגיע לנו

דבר המערכת – מעלה 8

דבר המערכת – מעלה 11

טעמו המר של הזיכרון

טקסטים שיש להם צורה של תבונה

פה ובמקום אחר

מתוך המחברות

צָפוּן בָּרֵךְ | נהר השירה

לקראת שירה מז׳ורית

עוד אחר צהריים ספרותי

איך נשיר: שירה ופרוזה כשני אופנים של מסירת עדות

קרקעיתה השקופה של הנפש

דיווח מתוך התרחשות

קלוז־אפ עצבני

המלצת שבוע הספר – שרון שקרג׳י

״עשית אקזיט, לך זקוף״

האימה שבאימהוּת – שאי אפשר דבר לומר עליה

למה לאה?

לטמון בין הצורים את חמד הצורות

מלחמת הגרילה של סמי ברדוגו נגד רפובליקת הספרים העבריים

קנה־נשימה

שדים באים בעקבות העוני

לראות את הדברים באינסופיותם

בין רומן ליומן

המלצת שבוע הספר – אמיר אשל

מוסקוביאדה – רוחות הרפאים של ההיסטוריה או הביוב של השאול

רומן עתידני מופרע במיוחד

צפון ברך | בפונט אהרוני

והלבן היום לבן מאוד קצת אדום

צָפוּן בָּרֵךְ | להתבונן במקום מבעד לזמן

שהכל נברא בלשון

מסע שמאני בין תנוכים מְשֻושּים וקשקשים בשרניים

אנטי־מחיקון: על שירי המחיקה של אלכס בן־ארי ב"מים מים"

המלצת שבוע הספר – יואב רייס

לפעמים הבלחה כבדה חולפת כתאווה

מקהלה סודית

המסע אל השינה

מפלי מים שקפאו

המלצת שבוע הספר – יורם עשת

"עוֹד הַכֹּל יִסְתַּיֵּם / בְּכִי טוֹב / בְּכִי טוֹב / בְּכִי / בְּכִי / בְּכִי רַע"

הסימנים הכחולים של השפה

צריך לחזור מהנסיגה

מה מצאתי בכיס

האם ביקורת הספרות היא כל־עיקר אפשרית?

טרמפיסט בגלקסיה בלי מדריך

בקצה השיר ישן איש

"האם צריך כאן איזה שיר, ועוד ביידיש?": על תרגום היהודית לישראלית

המלצת שבוע הספר – פניה חזן

מלכת הדרמה – כיצד לקבל ביקורת שלילית